Bosh sahifa

Tovar belgisi qidiruvi

Maydon nomi Ahvoli Maydon qiymati
Natijalarni    ko'rsatish    formati
    
(210) Talabnoma raqami
(220) Talabnomani topshirish sanasi
(230) Ustuvorlik sanasi
(111) Roʼyxatdan oʼtkazish raqami
(151) Roʼyxatdan oʼtkazish sanasi
(181) Roʼyxatdan oʼtkazish muddatining tugash sanasi
(190) Mamlakat kodi
(nbull) Nashr raqami
(400) Nashr sanasi
(531) Vena tasnifi
(540) Rasm
(561) Transliteratsiya
(526) Himoyalanmagan elamentlar
(591) Ranglar
(TXXK) Sinflar
(731 F.I.SH)
(731 Manzil)
(731 INN)
(731 Mamlakat kodi)
(732 F.I.SH)
(732 Manzil)
(732 INN)
(732 Mamlakat kodi)
(740) Patent vakili
(750) Yozishmalar manzili
(Mutaxassisning qarori)
(Mutaxassisning qarori sanasi)
(Qaror arizachiga yuborilgan sana)


Umumiy natija {{SearchData[0].Total}} ta


1 - sahifa

  (210) (220) (230) (111) (151) (181) (190) (400) (nbul) (540) (561) (526) (531) (532) (591) (МКТУ) (731 Имя) (731 Адрес) (731 inn) (731 Код страны) (732 Имя) (732 Адрес) (732 inn) (732 Код страны) (740) (750) (Mutaxassisning qarori) (Mutaxassisning qarori sanasi) (Qaror arizachiga yuborilgan sana)
  {{item.B220_DATE_FILING | jsonDate: 'dd.MM.yyyy'}} {{item.B230_DATE_PRIOR | jsonDate: 'dd.MM.yyyy'}} {{item.B111_NUMBER_REG}} {{item.B151_DATE_REG | jsonDate: 'dd.MM.yyyy'}} {{item.B181_EXPIR_DATE | jsonDate: 'dd.MM.yyyy'}} {{item.B190_AUTHORITY}} {{item.B400_PUBLIC_DATE | jsonDate: 'dd.MM.yyyy'}} {{item.BULLETIN_NO}}
  {{item.B531_VIENNA_CLASS}} {{item.B532_TZTYPE.value}}
  ИНН заявителя Тип заявителя Код страны заявителя Язык Имя заявителя Адрес заявителя
  {{item2.INN}} {{item2.PERSON_TYPE.value}} {{item2.COUNTRY_CODE}}
  {{item3.LANGUE.value}} {{item3.NAME}} {{item3.ADDRESS}}
  ИНН владельца Тип владельца Код страны владельца Язык Имя владельца Адрес владельца
  {{item2.INN}} {{item2.PERSON_TYPE.value}} {{item2.COUNTRY_CODE}}
  {{item3.LANGUE.value}} {{item3.NAME}} {{item3.ADDRESS}}
  {{item.CONCLUSION_TYPE.value}} {{item.CONCLUSION_ADOPTED_DATE | jsonDate: 'dd.MM.yyyy'}} {{item.CONCLUSION_SENDING_DATE | jsonDate: 'dd.MM.yyyy'}}

   1 - sahifa